Helvetes porter, aldrimer.no

Kjetil Stormark, journalist och redaktör

En amerikansk NATO-utmelding vil åpne helvetes porter for lille Norge. Solberg-regjeringen og tidligere regjeringer har gjort Norges framtidige selvstendighet og forsvarsevne helt avhengig av amerikansk hjelp dersom vi blir utsatt for et militært angrep av et visst omfang. […]

Norsk forsvarsplanlegging og utformingen av norsk sikkerhetspolitikk skjer fortsatt uten noen reell forståelse av at det haster med å ta sterkere grep på norsk forsvarsevne. En konkret trussel kan oppstå og den kollektive sikkerhetsgarantien gjennom NATO kan falle bort langt raskere enn norske politikere er klar over og tar innover seg. De har en fordømt plikt til å handle nå, mens vi fortsatt kan. Det KAN jo hende at det går bra å la det skure videre, selvsagt, men da tar vi en enorm risiko der det er andre som bestemmer hva som skjer med lille Norge. Vi kan som et lite og provoserende rikt land ende opp som en kasteball i internasjonal politikk, der vi blir loppet for verdier eller blir gitt i krigsbytte fra en part til en annen. Det har skjedd før. Det kan skje igjen. I internasjonal politikk er krig alltid en mulighet. Det MÅ norske politikere snart begynne å forholde seg til. Läs artikel