Försvarsmakten: Ett lv-kompani per brigad, cornucopia.cornubot.se

Försvarsmakten har nu gett officiella svar på hur brigadluftvärnet med robot 90 och robot 70 ska se ut. Det blir ett luftvärnskompani per brigad. Lösningen är en övergångslösning och 90/70 ska ersättas längre fram.

Försvarsmakten har nu officiellt svarat på de av bloggens frågor kring brigadluftvärnet, som man kan, får och vill svara på. Det blir ett brigadluftvärnskompani per brigad. Kompanierna blir mixat utrustade med både robot 90 och dess eldledningsradar PS 91, bägge på bandvagnar, samt hjulburna PS 90 och robot 70.
Detta är en övergångslösning för att snabbt bydéna fram luftvärnsrobotar på brigaderna, och systemen kommer ersättas längre fram. Med vad och när är förstås ännu ej klart. Läs artikel