Hans Blix i intervju för TV4: ”USA förbereder sig för att bryta mot ett säkerhetsrådsbeslut.”

 Utskrift från TV4s intervju med Hans Blix från  https://www.youtube.com/watch?v=JtDpN_d-uWU&feature=youtu.be, 10 maj

Hans Blix : Det första man kan säga är att man talar om att USA utträder ur ett avtal. Det är inte riktigt. USA förbereder sig för att bryta mot ett säkerhetsrådsbeslut.

Efter en lång förhandling kom man fram till en uppgörelse som innebar att Iran minskade ner på hela sitt kärnenergiprogram och den uppgörelsen lades fram för säkerhetsrådet som beslöt enhälligt om detta och där ingick att häva de ekonomiska sanktionerna mot Iran som gengäld för att Iran minskade sitt program.

Det är det som USA nu vill gå emot och återinföra sanktionerna och syftet är säkert att minska Irans ekonomiska styrka. Man är orolig för att Iran har gjort framsteg, man har inflytande i Irak och man har inflytande i Jemen genom stöd till rebellerna och de har ett inflytande i Syrien där man har hjälpt Assad att återkomma till makten.

TV4: Varför gör Donald Trump på det här viset?

Hans Blix: Jag tror att det är ganska mycket samarbetet med Israel framförallt Netanyahu som ligger bakom. Man är oroad över att Iran har kunnat skjuta fram sina positioner. Jag tror inte att man egentligen är så oroad för kärnenergiprogrammet.

Man pekar på att Iran kanske hade ett kärnvapenprogram i början på seklet men den kontroll som nu är väldigt långtgående. Mycket mera långtgående än någon annanstans i världen. Jag tror att huvudsyftet är att återinföra ekonomiska sanktioner och därmed göra livet svårare för Iran. Man vill gärna ha en regimförändring och Bolton som är den nya säkerhetsrådgivaren han vill ha det. Om han skyggar för krig vet jag inte men Trump vill inte ha krig. USA vill inte ha ett tredje krig i Mellersta Östern.

Men det är ett brott mot och ett underminerande av FN. Här finns ett beslut av FNs säkerhetsråd som USA var med om och det går man emot. Så det är ett väldigt svårt slag mot hela FN-systemet och mot säkerhetsrådet.

TV4: Vad tror du om de här bevisen. Netanyahu har ju talat om att det finns hyllmeter med sådant.

Hans Blix: Ja, det är svårt att veta. Jag såg ju hur på hösten 2002 USA tog fram ett dokument om Iraks kärnprogram. Det visade sig vara en förfalskning. Så, jag vågar inte ge någon tilltro till detta.

TV4: Trump vill ha en ny regim sa du men vad har man för tankar om vad som skall efterträda den?

Hans Blix: Jag tror inte man vet det. Det var som med Irak, man ville ha bort Saddam men man vet inte vad som kom efteråt och det är ju fruktansvärt vad som hände i Irak. Vad gäller Iran så undrar jag om man inte missräknar det.

Det är en teokratisk regim den är mer demokratisk än i Saudiarabien.  Det finns en opposition och man väljer mellan presidenter.

Det finns mycket missnöje i Iran framförallt på den ekonomiska fronten för att man inte lyckats med ekonomin och det är väl det USA vill underminera. Man vill försöka krossa denna regim utan att veta vad som kommer istället.

TV4: De europeiska ledarna säger att man vill fortsätta att upprätthålla det här avtalet. Vad finns det för förutsättningar för det och vad menar man med det?

Hans Blix: Ja, man har inte samma pro-israeliska lobbby i Europa som man har i USA. De europeiska ledarna vill komma till en lugnare och långsammare ordning. Man vill ha ekonomiska förbindelser med Iran. Man fäster sig mycket mer vid FN. Ett beslut i FNs säkerhetsråd spelar en roll i Europa men knappast i Washington. FN-stadgan spelar en roll i Amerika ja – men inte i Washington.

I Europa ser man att  Iran kommit in i en mindre farlig  fas och att landet går något åt en mer liberal riktning  och det vill Europa stå fast vid.

TV4: Trump ville inte respektera FN-beslutet det har vi ju vetat länge men att det faktiskt nu genomdrivs – hur illa är det för det säkerhetspolitiska läget?

Hans Blix: Det är väldigt illa för FN och för säkerhetsrådets auktoritet. Det var likadant med Irakkriget 2003. USA gjorde försök att få säkerhetsrådet att gå med på ett anfall mot Irak. Man lyckades inte med det och då struntade USA i rådet och gick in med sina styrkor.

TV4: Vi kan se på ett uttalande från Irans president Rouhani som reaktion på Trumps beslut. Det är starka ord och man bränner flaggor i parlamentet.

Hans Blix: Ja, jag tror inte att den uppgörelsen kostade Iran så särskilt mycket. Man hade ett överdimensionerat kärnenergiprogram. Om det nu berodde på att man hade tankar på vapen eller i ett trots mot USA. Men genom denna överenskommelse har man kommit ner på en nivå i kärnenergiprogrammet som är normal och som kan sikta till att använda kärnkraft.

Ur Irans synpunkt vill man  fortsätta på den här vägen. Nu känner man sig förödmjukade av USA.

TV4: Hur allvarligt är det med den förödmjukelsen med tanke på vad som kan komma härnäst?

Hans Blix: Förödmjukelse är bland de största krafterna i politiken i länderna och för alla länder – inte minst för Trump. Men för Iran som har backat ned det här kärnenergiprogrammet så är det en stark förödmjukelse och när USA nu försöker komma bort från detta så finns det vind i seglen för de mer konservativa som säger att vi är ett stolt folk och skall inte tåla det här.

Men jag tror att Iran skulle göra klokare att som Rouhani föreslår fortsätta med avtalet så långt det går så länge européerna stöder det och om man skulle ansluta sig till det fullständiga provstoppsavtalet (där man ännu inte är medlemmar) – det skulle vara en smartare åtgärd än att trappa upp läget och att bli argsinta.