Finsk-svensk marsch i takt, ledare, hbl.fi

Finlands och Sveriges försvarssamarbete börjar allt mer likna en regelrätt finsk-svensk allians med synlig amerikansk uppbackning.

Ett nytt steg i säkerhets- och försvarssamarbetet mellan Finland, Sverige och USA började förberedas i Helsingfors i höstas. I tisdags kunde en ny avsiktsförklaring undertecknas i Washington, där försvarsministrarna från de tre länderna träffades. Ett trilateralt avtal känns ur Finlands säkerhets synpunkt bra. Finland är en del av en större militär överenskommelse och utvecklingen av det försvarspolitiska samarbetet sker i takt med Sverige. Tillsammans har de två länderna också en större tyngd än ensamma i samarbetet med USA.

Avsiktsförklaringen är inte juridiskt bindande men den utgör en plattform och öppnar förutsättningar för att utveckla det politiska och militära samarbetet på alla nivåer.

Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist (S) betecknar avtalet som historiskt. Nyheten noteras också synligt i USA. Själva ceremonin omgavs av pompa, ståt och salut och avtalet toppade på onsdagen Pentagons nyhetssida. Försvarsminister James Mattis sade att de tre länderna står på samma linje i sin gemensamma syn på regionala utmaningar och enade i viljan att möta dem tillsammans.

Försvarsminister Jussi Niinistö (Blå) följer en lite mer dämpad finländsk syn på vad det nya avtalet innebär. I Försvarsministeriets pressmeddelande sägs att den nya avsiktsförklaringen mellan alla tre parter ”kompletterar och sammanför de sakkomplex som överenskommits tidigare”. […]

För två veckor sedan lades ett nytt lagförslag fram i Sverige om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland. Lagen öppnar möjligheterna för svenska styrkor att ingripa militärt i Finland mot inkräktare till lands, sjöss och i luften. I motsvarande läge skulle också Sverige kunna ta emot hjälp från Finland. Liknande lagstiftning antogs redan i somras i Finland. Läs ledaren