Handbok för Hemvärnet, HvH 2018, hemvarnet.se

Den nya utgåvan av handbok för Hemvärnet, HvH 2018, har fastställts. Handboken syftar till att ge en samlad bild av Hemvärnets verksamhet och ska ge anvisningar och handledning kring många förekommande frågor.

Handbok Hemvärnet innehåller anvisningar med förklaringar och beskrivningar avseende Hemvärnets utbildningssystem och hur hemvärnsförbanden i krigsorganisationen övas och vidmakthålls. […]

Vidare är handboken som en allmän informationskälla för den som har behov av faktauppgifter kring hemvärnsförbandens uppgifter och verksamhet samt Hemvärnets utbildningssystem. Läs artikel