Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast – punkt slut, expressen.se

Ann Linde (S), Utrikesminister och Peter Hultqvist (S) Försvarsminister

En riksdagsmajoritet bestående av Sverigedemokraterna och de borgerliga partierna avser att driva igenom ett uttalande i riksdagen om behovet en av så kallad ”Nato-option”. Det är regeringen som formulerar den säkerhetspolitiska linjen. Den är en del av regeringens politik. Regeringen anser inte att en Nato-option bör läggas till i den säkerhetspolitiska linjen. Den linje som gällt hittills fortsätter att gälla. Det är viktigt för såväl det svenska folket som för grannländer, för samarbetspartners och andra säkerhetspolitiska aktörer att detta är fullständigt tydligt.

Regeringen framhåller liksom tidigare regeringar värdet av en bred parlamentarisk förankring av säkerhetspolitiken. Det finns olika former för att säkerställa insyn för riksdagen i utrikespolitiken. Detta ändrar dock inte att den säkerhetspolitiska linjen är en del av den säkerhetspolitik som formuleras av regeringen. […]

Regeringen kommer inte att förändra grunderna för den militära alliansfriheten. Någon process där Sverige ska ansöka om Nato-medlemskap kommer inte att inledas. Regeringen värderar samarbetet med Nato högt och kommer fortsätta att fördjupa det, men vi har valt en samarbetslinje och inte en medlemskapslinje. Samarbete tillsammans med andra skapar säkerhet och förutsägbarhet. Där står regeringen. Men att ändra den säkerhetspolitiska grunden för en nation under forcerade former, skapar förvirring och osäkerhet i stället för stabilitet. Läs artikel