Uppbåden inleds, maavoimat.fi

Försvarsmaktens regionalbyråer ordnar uppbåd i enlighet med värnpliktslagen 17.8 – 15.12.2020. Covid-19-coronavirusläget ger upphov vissa förändringar i uppbådsarrangemangen.

Sammanlagt 444 uppbåd ordnas på totalt 245 orter. I år är det sammanlagda antalet uppbådspliktiga värnpliktiga män cirka 35 000. Uppbåd ordnas för alla män som fyller 18 i år, d.v.s. som är födda 2002, dem som förordnats att delta i årets uppbåd för ny granskning samt för dem som är under 30 år och som inte deltagit i tidigare uppbåd och som inte genomgått separat granskning. Läs informationen