Sommarrepris: Hälsning vid öppnandet av den 224:e försvarskursen, kommendören för försvarsmakten general Jarmo Lindberg, puolustusvoimat.fi

Vi återpublicerar här en artikel för sommarläsning (Utgvvarna).

Vi firar i år Försvarsmaktens 100-åriga existens med stor stolthet. Försvarsmakten har genom historien haft en viktig uppgift i tryggandet av Finlands självständighet och medborgarnas välfärd, såväl under fredstid som i krig…

Försvarsmakten är i dag i gott skick. Grunden för Finlands försvar är den finländska modellen som är skapad för våra förhållanden och behov. Dess hörnstenar är värnplikten, ett trovärdigt försvar som täcker hela landet och militär alliansfrihet. Vår försvarslösning bygger på medborgarnas starka försvarsvilja. För förebyggande av militära hot och vid behov för avvärjning av dem behöver vi både spetsförmågor som grundar sig på modern teknologi och en omfattande reserv. Det bilaterala och multilaterala försvarssamarbetet stöder utvecklandet av vårt lands försvar.

Medborgarnas förtroende för Försvarsmakten är starkt. Enligt en undersökning som publicerades i fjol litar nio finländare av tio åtminstone relativt mycket på Försvarsmakten, oberoende av bakgrund och förmögenhet. Vi är naturligtvis mycket stolta över detta. Att man värdesätter Försvarsmakten vittnar om att vi har lyckats sköta våra uppgifter, vare sig de hänför sig till upprätthållandet av Finlands säkerhet eller den utbildning som vi ger de värnpliktiga. Äran för detta tillkommer vår yrkeskunniga och hängivna personal, och även alla andra som arbetar med Försvarsmakten. Läs talet