Grafik: Plus och minus i regeringens budget, Sveriges Radio

Regeringens budgetproposition presenteras idag, med satsningar på 23 miljarder. Se hur regeringen tänk finansiera sin politik och hur pengarna fördelas mellan olika områden. Se hur  staten fördelar pengarna