Nyligen flyttade Försvarsmakten den operativa reserven till Gotland för att svara på det alltmer förvärrade omvärldsläget, med ett alltmer militärt kapabelt och fortsatt aggressivt Ryssland.

Förra årets försvarsbeslut gav Försvarsmakten endast hälften av vad man minst behövde för att skapa ett hållbart försvar.

– Försvarsmakten har larmat om att nuvarande finansiering leder till ökat risktagande för Sveriges del. Om en militär eskalation skulle ske inom de närmaste åren kommer ansvaret att vila tungt på de politiker som suttit vid rodret och under många år vägrat lyssna på de tydliga signaler man fått, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet…

Att regeringen i höständringsbudgeten för 2016 beslutar att köpa tolv av de Archer-haubitsarna som Norge inte ville ha, är inget som ökar den operativa förmågan, då inga pengar ges till att förbandssätta dem, utan pjäserna kommer endast att placeras i förbandsreserven. Återigen satsas stora pengar på materielsystem medan kärnan i försvaret – nämligen den militära personalen som ska använda materielen i strid – inte erhåller någon reell förstärkning. Läs artikel