Hur skall Sveige försvaras? Möte 13 mars på ABF i Stockholm

Måndag den 13 mars, kl 18. Hur ska Sverige försvaras?

Sverige övergick till ett yrkesförsvar för några år sedan, ett yrkesförsvar som var avsett för internationella operationer. Försvaret av Sveriges eget territorium sattes i andra hand. Alliansfrihet förutsätter ett starkt eget försvar med tydligt folkligt stöd.

Talare: Anders Björnsson, publicist och historiker, Stig Henriksson, ledamot av försvarsutskottet (v). Moderator: Kent Zetterberg, professor och historiker. Arrangör: ABF Stockholm, Nej till NATO, Kvinnor för fred (KFF), Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen i Stockholm och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Stockholmskretsen. Plats: Beskowsalen, ABF-huset, Sveavägen 41