Gazprom: ”Vår gasledning har ingenting med politik att göra”, svenska.yle.fi

Det ryska statsbolaget Gazprom menar att den europeiska debatten om den nya gasledningen i Finska viken har spårat ur. Diskussionen handlar enbart om politik när man istället borde koncentrera sig på ekonomiska fakta.

– Ryska regeringen har ingenting med Nord Stream 2 att göra, utan det här projektet sköts av ett välkänt multinationellt bolag som enbart drivs av ekonomiska intressen, säger Dmitrij Chandoga, vice direktör för Gazproms internationella avdelning i S:t Petersburg.

– Jag vill uppmana alla att sluta med den politiska debatten och istället koncentrera sig på siffrorna. Vår regering har varit aktiv i den här frågan, men alla politiker lobbar alltid för sina egna länders ekonomiska intressen, menar Chandoga.

Gazprom ägs av den ryska staten och företaget vill dra en ny gasledning från Finska vikens kust till Tyskland. En första gasledning invigdes redan år 2011 och enligt planerna ska den nya ledningen vara klar om två år. Den första ledningen startar vid den rysk-finska gränsen utanför Viborg men den andra ska börja på den södra kusten av Finska viken. Ryska miljöorganisationer har uttryckt sin oro för projektet. I området finns nämligen en stor nationalpark.

Flera europeiska länder med Baltikum i spetsen ser säkerhetspolitiska problem med det nya gasröret. Man menar att det politiska beroendet skulle öka och att Ryssland kunde använda gasledningen som ett påtryckningsmedel. Finland har hittills betonat att man enbart oroar sig för miljöaspekterna. Enligt EU-kommissionen kan projektet förverkligas ifall det möter alla juridiska krav.

Ur Gazproms synvinkel är den europeiska marknaden avgörande. Företaget levererar omkring en tredjedel av EU-ländernas gaskonsumtion och Gazprom är mån om att behålla sina marknadsandelar även i framtiden. Enligt Gazproms beräkningar kommer Europas egen produktion av naturgas att minska med hälften de närmaste 20 åren samtidigt som efterfrågan på rysk gas bara kommer att öka. Läs artikel