Gamla militärer, Per Blomquist

Aldrig trodde jag att ledaren i UNT skulle tappa fattningen och återfalla till gammalt tänkande. (Se Anders Björnssons kommentar på denna sajt.)

Det är gamla militärer som håller liv och aktivitet i att Ryssland hotar Sverige. De ville ha mer pengar till försvaret. Av samma skäl skrev Carl Bildt till mig på 1980-talet: att Ditt sätt att argumentera kan få medborgarna att tro att Sverige kan försvaras inom en lägre ekonomisk ram. Ja, det var exakt detta jag önskade med den tidens folkförsvar. Problemet då var vårt starka flygvapen, som Ryssland inte skulle kunna kringgå. Men det är historia och leder för långt här och nu.

Då och i ännu högre grad idag och för framtiden ser inte Ryssland Sverige som en militär motståndare. Ryska marskalkar kan inte önska sig något bättre än ett trovärdigt neutralt militärt försvar. Rysslands huvudmotståndare är USA/Nato. I händelse av att det osannolika kriget skulle bryta ut måste Ryssland hejda USA/Nato, kanske i linjen Grönland – Island – Skottland för att därifrån skydda Rysslands kärnvapenpotential på Kolahalvön. Det är Rysslands viktigaste område att försvara!

Tre svenska överbefälhavare insåg under kalla kriget att Ryssland behärskade Östersjön och att Finland, Östersjön och svenskt markterritorium utgjorde ett verksamt skydd åt Ryssland mot USA/Nato vid Rysslands kamp mot USA/Nato på Atlanten.

USA/Nato i Polen och Baltikum har inte ändrat på detta. Självklart måste Ryssland i inledningen av det osannolika kriget slå ut de stridskrafter som på dessa områden provocerar Ryssland i luften och i Östersjöregionen, men markarenan även i dessa Nato-länder utgör ett gott skydd i det viktiga inledande kriget om havsområdena och den avgörande kampen om luftrummet. Är det dags att ta upp denna debatt igen?

 

Anmärkning. – Skribenten är överste 1 gr, ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien samt medverkar i antologin Försvaret främst (2015).