Gabelic stöder USA:s folkrättsbrott, Lars-Gunnar Liljestrand

Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic har kommenterat USA:s bombangrepp mot Syrien:

”Den amerikanska attacken går utanför folkrätten och måste vara ett undantagsfall i ljuset av att uppskattningsvis 400 000 civila har dödats under sex års konflikt i Syrien. Det är en följd av att FN:s säkerhetsråd inte har uppfyllt sin skyldighet att skydda civila på grund av att en av vetostaterna, Ryssland, deltar i kriget på den syriska regimens sida och flera gånger lagt sitt veto.”

Vidare skriver FN-förbundet på sin hemsida:

”USA:s attack mot syriskt flyg går utanför folkrätten men är ett stöd för mänsklig säkerhet och en markering mot att FN:s säkerhetsråd inte förmått agera mot upprepade krigsbrott.”

Det är inte första gången som FN-förbundets ordförande uttalat sig för att man skall kringgå FN-stadgans våldsförbud.

För ett par år sedan skrev han att en militär intervention kan göras i Syrien utan ett beslut i FN:s säkerhetsråd. Gabelic hävdade att FN:s generalförsamling skulle kunna gå förbi rådet och intervenera militärt i Syrien, något som var direkt felaktigt. Generalförsamlingen har inte någon sådan rätt. Folkrättsprofessorn Ove Bring stödde först Gabelic i frågan men tvingades till slut medge att någon rätt att militärt intervenera inte fanns. Gabelic har dock inte offentligt tagit tillbaka sin desinformation om vad som gäller folkrättsligt.

Svenska FN-förbundet har på sin hemsida skrivit att stater ”bör” hänvända sig till Säkerhetsrådet för att få tillstånd till militär intervention. Alltså säger FN-förbundet att stater kan gå förbi stadgan och det i den viktigaste frågan av alla nämligen våldsförbudet.

I förbundets skrift En bättre värld är möjlig, som gavs ut för ett par år sedan, utgav man sig för att beskriva konflikter och problem i världen men inte med ett enda ord nämndes de senaste 20 årens aggressionskrig i strid med FN-stadgan som genomförts i Jugoslavien, Irak, Afghanistan och nu förs med drönare mot en rad länder.

Den Nato-ledda interventionen i Libyen hyllades av FN-förbundets ledning som ett mönster för kommande humanitära interventioner. Redan första dagen av interventionen åsidosattes säkerhetsrådsresolution 1973. och de Nato-ledda attackerna inriktades på att störta Ghaddafi, vilket inte föranledde FN-förbundets ledning att kritisera folkrättsbrottet. Först fyra år senare, då resultatet av den katastrofala interventionen som lämnat Libyen som en ”failed state” stod klart för alla, skriver Gabelic på förbundets blogg att ”det var olyckligt att Ghaddafi mördades”.

Sveriges utrikesminister Margot Wallström uttalade sig försiktigt om USA;s bombattack mot Syrien och sade att det krävs en folkrättslig grund för agerandet och att det väcker folkrättsliga frågor. Svenska regeringen borde talat klartext och fördömt attacken som ett folkrättsbrott. Man kan dock ha en viss förståelse för att ett land som sitter i Säkerhetsrådet å ena sidan inte skall stödja ett folkrättsbrott men å andra sidan kan vilja gå försiktigt fram för att bibehålla relationer till alla stormakter i rådet. (Läs kommentar på den här sajten till regeringens uttalande)

Men för Svenska FN-förbundet finns inga sådana förmildrande omständigheter. Förbundet måste ha som främsta uppgift att konsekvent hävda FN-stadgan och särskilt dess våldsförbud.

Under Gabelics ledning har Svenska FN-förbundet utvecklats till en organisation som vill luckra upp det absoluta våldsförbudet och ge enskilda stater  och då främst USA och militäralliansen Nato  rätt att intervenera utifrån verkliga eller påstådda övergrepp mot mänskliga rättigheter i andra stater.

Det är särskilt viktigt att vi i Sverige som ett litet alliansfritt land hävdar FN-stadgan. FN-förbundet med Gabelic i ledningen verkar mot Sveriges intressen.