Försvarsminister Peter Hultqvist svar på fråga: Svenskt deltagande i Joint Expeditionary Force

Hans Wallmark har frågat mig om Sverige kommer att delta i Joint Expeditionary Force, och hur ett sådant deltagande i så fall kommer att se ut.

Med utgångspunkt i det försvarspolitiska inriktningsbeslutet från 2015 ombads Försvarsmakten den 3 februari 2017 att redovisa myndighetens bedömning avseende förutsättningarna att delta i den brittiska snabbinsatsstyrkan Joint Expeditionary Force (JEF). Försvarsmaktens svar inkom den 31 mars 2017 och är föremål för beredning i Regeringskansliet. Jag avser inte föregripa detta arbete men kan konstatera att underlaget utgör en viktig del i den pågående analysen av om Sverige bör delta i JEF. Samverkan sker även med Finland i denna fråga.

Stockholm den 19 april 2017 Läs svaret