Frykter Norge vil få trøbbel med å si nei i Sikkerhetsrådet, forsvaretsforum.no

– Koronaviruset er hele menneskehetens fiende, likevel har ikke FNs sikkerhetsråd samlet kreftene for å bekjempe den, sier forfatter og journalist Tove Gravdal. […]

Etter 20 år ønsker Norge igjen å delta, på verdens viktigste møteplass, som Gravdal kaller det. Sikkerhetsrådet har makt til å starte kriger og gripe inn i lands interne saker.[…]

I boken Til bords med de mektige, forteller Gravdal om Norges historie rundt FNs sikkerhetsråd. Som diplomat og presseråd i FN i 2002, da Norge sist var medlem, har hun sett på nært hold hvordan rådet fungerer.

Etter 20 år ønsker Norge igjen å delta, på verdens viktigste møteplass, som Gravdal kaller det. Sikkerhetsrådet har makt til å starte kriger og gripe inn i lands interne saker. […]

– Norge har prioritert Nato foran FN-operasjoner de siste 20 årene, og i noen land oppfattes Nato-operasjonene i Afghanistan og Libya som aggressive og ikke fredsskapende. Norge sa nylig nei til en fransk-malisk forespørsel om å sende spesialsoldater til å trene spesialstyrker i kampen mot terrorister i Sahel.

– Jeg antar at det ble vurdert om det kunne skade Norges omdømme i Vest-Afrika og Sahel å delta i en franskledet og skarp militæroperasjon. Noe som kunne ha ført til at Norge mistet stemmer til Sikkerhetsrådet i en region hvor Norge tradisjonelt ikke har noen synlig tilværelse. […]

Ifølge Gravdal, vil hensynet til Norges egen sikkerhet, og dermed alliansen med USA, være ganske førende for hvordan Norge opptrer i rådet. Det så man også eksempler på forrige gang Norge var medlem. Høsten 2002 ønsket USA en resolusjon i Sikkerhetsrådet som åpnet for bruk av militærmakt mot Irak, på grunnlag av påstander om at Saddam Hussein hadde masseødeleggelsesvåpen.

– Det var en enormt vanskelig situasjon for Norge, som valgte å si minst mulig om denne saken hele høsten 2002 for ikke å provosere USA, sier Gravdal.

– Da USA og Storbritannia valgte å gå til krig uten mandat fra Sikkerhetsrådet i mars 2003, var Norge ute av rådet, men det var likevel dramatisk for Norge at statsminister Bondevik sa nei til president Bush’ forespørsel om å bidra til militæroperasjonen.

– I en tilsvarende situasjon i fremtiden, er det ikke sikkert at USA vil tåle et nei like godt som Bush da gjorde, særlig ikke hvis Norge er medlem av Sikkerhetsrådet. Läs intervjun