”Frankrike och Sverige ska utöka försvarssamarbetet”, dn.se

Florence Parly, försvarsminister Frankrike, och Peter Hultqvist, försvarsminister Sverige

[…] Frankrike och Sverige har gemensamma intressen, värderingar och delad historia. När internationella institutioner och normer utmanas så understryker vi vårt engagemang för demokrati, mänskliga rättigheter, multilaterala samarbeten och internationell rätt.

I dag signerar vi därför en avsiktsförklaring om fördjupat försvarssamarbete. Vårt mål är att arbeta mer effektivt tillsammans, till exempel genom att stärka vår förmåga att verka gemensamt i insatser när det så är nödvändigt. Genom detta hedrar vi vårt åtagande under artikel 42.7 i Lissabonfördraget, en artikel som möjliggjorde för Sverige att ge stöd åt Frankrike 2015 efter terrorattacken i Paris. Det nära operativa samarbetet i kampen mot terrorism, i insatsen Task force Takuba i Sahel, visar på det fördjupade samarbetet.

I andan av förtroende, öppenhet och samarbete så samordnar Frankrike och Sverige sina kommande ordförande­skap i EU:s ministerråd. Där ingår frågor som berör krishantering, motståndskraft, förmågeutveckling och partnerskap. Läs artikel