Danmark, Norge og Sverige laver aftale om forstærket samarbejde på forsvarsområdet, via.ritzau.dk

Forsvarsminister Trine Bramsen har i dag underskrevet en hensigtserklæring om øget nordisk forsvarssamarbejde med sine kollegaer Peter Hultqvist, Sverige, og Frank Bakke-Jensen, Norge.

Fælles udtalelse fra de tre forsvarsministre:

En alvorlig sikkerhedskrise i Norden vil påvirke os alle. Vi skal være forberedte til at handle i fællesskab i både fred, krise og konflikter. Koordineringen af vores nationale operationelle planlægning vil forbedre vores evne til at handle , hvis det bliver nødvendigt.

Alle de nordiske lande og deres omgivelser er strategisk forbundne. Og har stor betydning for den transatlantiske sikkerhed.

Vores geografiske fællesskab giver et behov for at styrke det nordiske forsvarssamarbejde. Den trilaterale hensigtserklæring (SOI), som vi har underskrevet i dag, fokuserer på geografiske områder af fælles interesse, såsom den sydlige dele af Skandinavien, herunder Kattegat, Skagerrak og Nordsøen.

SOI-erklæringen vil bidrage til at forbedre det operative samarbejde mellem vores væbnede styrker og muliggøre en fælles militær aktion, hvis det besluttes. Dette kan omfatte beskyttelse af søområder for kommunikation og luft- og havovervågning, som er vigtige for forsyningssikkerheden i vores region. Läs uttalandet