Framskutt forsvar, framskyndet oppbygging, folkebladet.no

Torbjørn Bongo, forbundsleder, NOF og Pål B. Nygaard, hovedtillitsvalgt, NOF

Hadde forsvarspolitikerne lyttet mer også til Norges offisers- og spesialistforbund, så hadde vi hatt et sterkere nasjonalt forsvar: Et troverdig forsvar med sterk landmakt, med utstrakt tilstedeværelse i nord – som en balansert beroligende og avskrekkende, krigsforebyggende terskel. […]

Et nasjonalt hærprogram er ett av forslagene NOF fremmer i sitt nye notat «Styrket nasjonal landmakt». Her legger vi vekt på at Norge må styrke sin selvstendige evne til å forsvare seg. Vi må fortsatt bygge sikkerhetspolitikken vår på NATO-medlemskapet, men vi kan ikke belage oss på at allierte styrker skal løse oppgavene vi selv, naturlig og nødvendig, først må ta tak i. Og da må vi, mest av alt, styrke vår landmilitære evne, vår nasjonale landstridsevne. Läs artikel