Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av EU-stridsgrupp, eduskunta.fi

Finland förbereder sig för att delta i den Tysklandsledda EU-stridsgruppens (European Union Battle Group, EUBG) beredskapsperiod 1.7–31.12.202020. I stridsgruppen deltar förutom Tyskland och Finland även Irland, Kroatien, Lettland, Nederländerna, Sverige, Tjeckien och Österrike […]

Beslutet att placera ut styrkor som är i beredskap i EU-insatser är alltid nationellt. I Finland fattas beslut om att sända ut finländska soldater på en insats som en del av en EU-stridsgrupp i enlighet med lagen om militär krishantering. […]

Beslut av rådet om stridsgruppsinsatser ska godkännas enhälligt av samtliga medlemsländer. Finlands ståndpunkt i fråga om inrättandet och inledandet av en EU-insats bereds i enlighet med etablerade förfaranden. Utgångspunkten är att verksamheten ska ske med bemyndigande av FN:s säkerhetsråd, även om ett FN-mandat inte är en ovillkorlig förutsättning för att inleda en operation. Rådets beslut om att sätta in EU:s stridsgrupper fattas i flera steg. Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (COPS), som består av representanter för medlemsländerna, beslutar att EU-åtgärder ska anses nödvändiga och att unionen ska förbereda sig för en stridsgruppsinsats. I praktiken hörs redan därförinnan de länder som är i beredskapstur. Följande skede är att rådet godkänner krishanteringskonceptet. Efter att krishanteringskonceptet har godkänts beslutar rådet om att inleda insatsen. Läs statsrådets redogörelse till riksdagen.