Det er en maktkamp mellom USA og Russland utenfor vår egen stuedør, tv2.no

Disse svarene har professor Tormod Heier på hvorfor amerikanske krigsskip er i Barentshavet for første gang siden midten av 1980-tallet.

 Hva er det vi ser som skjer nå, og hvorfor skjer det?

Det vi ser nå er en del av USAs maritime strategi for å beskytte Europa og det amerikanske fastlandet i tilfelle det skulle oppstå en øst-vest konflikt med Russland i Nord-Atlanteren. Ved å fremføre egne fly og fartøyer opp til Barentshavet så får amerikanske luft- og sjøstyrker mer trening og erfaring i å demme opp for den russiske Nordflåten. USA vil helst ikke at de russiske styrkene på Kolahalvøya skal komme ut i Norskehavet, eller lenger vestover mot Island, Grønland og Storbritannia. […]

Norge har, i likhet med flere av de andre landene rundt Nordsjøen, som Storbritannia, Tyskland, Danmark og Nederland, ikke prioritert eget forsvar. Dette betyr at mindre europeiske land vil ha store problemer med å hevde egen suverenitet uten utstrakt hjelp fra verdens desidert største sjøstyrke – den amerikanske. […]

I realiteten er det en maktkamp mellom USA og Russland utenfor vår egen stuedør vi nå er vitne til. Ingen taper mer på dette enn Norge, og det er langt på vei selvforskyldt siden vi ikke velger å bruke mer penger på forsvar, men må outsource oppgavene til USA. […]

At Solberg-regjeringen valgte å ikke bli med i det amerikanske rakettskjoldet er derfor bare en indikasjon på en ting: Norge har selv en egeninteresse av å gi Russland lang strategisk varslingstid fordi dette virker beroligende på den militære og politiske situasjonen i våre nærområder.

Men dette sier selvfølgelig ikke norske myndigheter utad, fordi det vil irritere Norges nærmeste allierte i Washington DC. Men dermed underkommuniseres også en av de viktigste faktorene for sikkerheten til den norske befolkningen, nemlig at det er i norsk interesse å holde USA på en armlengdes avstand.

Men som sagt, det klarer vi ikke når myndighetene ikke vil betale for hva det koster å holde orden i eget hus. Läs artikel