Forventer økt spenning i norske nærområder under Biden, forsvaretsforum.no

– Det er ingen grunn til å forvente en mindre spent situasjon med Russland under Biden enn ved Trump – snarere tvert i mot, sier oberstløytnant Tormod Heier.

Professor Tormod Heier fra Forsvarets høgskole mener også det er grunn til å tro at det kan bli flere amerikanske soldater på norsk jord under Biden.

– Men dette skyldes ikke nødvendigvis at det har kommet en ny administrasjon til makten. Snarere er det fordi den nye «kalde krigen» med Russland vil fortsette i nord, og at USA vil gjøre mer bruk av norske områder for å holde Nordflåten ute fra Atlanteren. Her vil det bli vanskelig for norske myndigheter å si nei, sier Heier.

Han sier at det delvis kommer som følge av at Solberg-regjeringen har et nært verdifellesskap med Biden-administrasjonen. Heier mener også at Solberg-regjeringen ikke ønsker å bruke mer penger på Forsvaret enn at grunnleggende nasjonale forsvarsoppgaver opprettholdes.

– Da må noe «outsources» til USA, i hvert fall så lenge den militære aktiviteten på russisk og amerikansk side er høy, sier Heier.

Heier påpeker at USA fortsatt ser på Russland som sin fremste fiende og trussel. Dette er fordi det bare er Russland som har en kjernefysisk «andreslagsevne» som kan true USA. Det innebærer at Russland er i stand til å svare med et ødeleggende angrep selv om de blir rammet først. Läs artikel