Jaktplansbeslutet måste omprövas, hbl.fi

Gustav Wickström, Åbo

Pilotstyrda jaktplan har redan i dagens värld allt svårare att värja sig för missilangrepp och redan inom en snar framtid kommer den tekniska utvecklingen att leda till att bemannade jaktplan är chanslösa i luftstrid mot obemannade, datorstyrda plan.

Försvarsmakten har som uppgift att med militära medel skydda vårt land mot yttre hot med de resurser regeringen och riksdagen förser den med. När omvärlden förändras i snabb takt är det svårt att vara säker på vilken utrikespolitisk linje det är bäst att följa och vilka beslut om vapenköp som ger oss de bästa möjligheterna att försvara vår självständighet i olika framtida situationer. […]

Flygvapnets ledning vill ha lika många jaktplan som hittills och önskar köpa amerikanska jaktplan för att de har den mest avancerade tekniken. De är de dyraste, men man framhåller att kostnaderna för dem fördelar sig över en längre tid, eftersom de skulle skydda vårt luftrum i tiotals år framöver.

Det framstår emellertid som ett önsketänkande från flygvapnets sida eftersom det med jaktplan inte är möjligt att förhindra angrepp med missiler. Det framgick med all önskvärd tydlighet för några år sedan då Saudiarabien, med långt över hundra hypermoderna jaktplan, inte kunde förhindra den attack med några kryssningsmissiler som satte landets största oljeraffinaderi i brand. Den saudiska regeringen kunde endast konstatera att de fina jaktplansflottiljerna inte förmått hindra attacken. Läs artikel