Fortsatt svensk trupp i Irak

Lars-Gunnar Liljestrand

Regeringen lade fram en proposition till riksdagen den 18 oktober om fortsatt svensk trupp i Irak.

Liksom tidigare år vill regeringen ha godkännande om en väpnad styrka bestående av högst 70 personer ”till förfogande på plats i Irak till och med den 31 december 2019”. Insatsen kan som mest omfatta 220 man för en eventuell evakuerings- och förstärkningsstyrka.

Det finns inget mandat från FN:s säkerhetsråd för styrkan. Regeringen hänvisar som tidigare till inbjudan från Iraks regering, vilket har kommenterats på denna sajt.

Den svenska insatsen ingår som en del i den USA-ledda koalitionen Inherent Resolve.

Uppgiften för ”utbildningsinsatsen” anges vara att ”genom skydd och bevakning vid koalitionens samtliga baser samt genom utbildning och rådgivning till de irakiska försvarsstyrkorna i Irak […] bidra till deras förmåga att stå emot och besegra Daesh”.

Från början 2015 uppgick den svenska styrkan till 35 personer, lokaliserade till ett område i norra Irak.

Från och med förra året fördubblades antalet soldater till 70, med den utökade uppgiften att skydda koalitionens baser i Irak.

Det går inte att få närmare information om vad uppdraget innebär och hur det har förändrats, eftersom det mesta är sekretessbelagt, vilket också ledamöterna i riksdagens utrikes- och försvarsutskott har klagat på.

Regeringen säger att situationen i landet är komplex och karaktäriseras av flera sammanfallande kriser.

Det är oklart vad de främmande trupperna har i Irak att göra. Den irakiska regeringen tillkännagav i december 2017 seger över Daesh (IS) i Irak.

Den 1 mars 2018 krävde det irakiska parlamentet en tidsplan för tillbakadragande av koalitionens styrkor, medan regeringen i Bagdad verkar acceptera att trupperna tills vidare finns kvar. USA har deklarerat att man avser att stanna i Irak, oavsett vad irakierna tycker om det.

Regeringens mål för insatsen, förutom att bekämpa IS, anges vara att stärka kvinnors ställning i Irak (samma ordalydelse som i regeringens motiv för fortsatt deltagande i kriget i Afghanistan) och att framstå som en militär partner till andra stater:

”Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra. Deltagandet i den globala koalitionen ger Sverige tillgång till internationella kontaktnät och verkar därmed positivt på våra internationella förbindelser och samarbeten. Detta bidrar vidare till att utveckla Sveriges bi- och multilaterala säkerhets- och försvarspolitiska relationer. Ett exempel är det utökade samarbetet med Storbritannien, en för Sverige viktig partner bland annat inom utrikes-, försvars- och säkerhetspolitiken, i insatsen under 2018.”

Ingenstans i propositionen nämner regeringen att koalitionen Inherent Resolve inte bara omfattar militärt ingripande i Irak utan också i Syrien. USA och dess partners, främst Storbritannien och Frankrike, har sedan 2015 genomfört hundratals bombattacker i Syrien med det uppgivna motivet att bekämpa IS i landet. USA har fortfarande marktrupper i norra Syrien. För koalitionens militära insats i Syrien finns dock ingen inbjudan från landets regering. Tvärtom fördömer regeringen i Damaskus koalitionens attacker som brott mot Syriens territoriella integritet.

Svenska regeringen gör ett stort nummer av att man har en inbjudan från Iraks regering men förbigår med tystnad koalitionens folkrättsbrott då denna intervenerar militärt i Syrien.

Det rör sig inte bara om militär närvaro i Irak utan även om ett ställningstagande för oppositionen i Syrien mot regeringen i Damaskus. Regeringen är fullt medveten om att vi deltar i en koalition som krigar både i Irak och i Syrien. Utrikesminister Margot Wallström, som inte vill tala om detta på hemmaplan, säger på koalitionens hemsida:

“Sweden’s commitment to the Global Coalition is broad and long-term. With other Coalition partners we aim to pursue a path to long-term stability in Iraq and Syria through a multifaceted contribution including extensive political, military and development support.”

Vidare uttalar Wallström:

“Sweden contributes to Combined Joint Task Force–Operation Inherent Resolve, the multinational coalition dedicated to militarily defeating the so-called Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) in Iraq and Syria as follows.”

Svenska regeringen har även valt att ge stöd till oppositionen mot den syriska regeringen genom att ”stödja insatser i oppositionskontrollerade områden som rör utbildning och jobbskapande samt upprätthållandet av civila strukturer och myndigheter”. (Svar i juni 2018 på en fråga i riksdagen om svenskt stöd till olika grupper i Syrien)

Med deltagandet i koalitionen Inherent Resolve är Sverige medagerande i vad som kan utvecklas till en stormaktskonflikt. Koalitionens bombningar i Syrien är inriktade på att stödja oppositionen mot den syriska regeringen, och USA har deklarerat att man kommer att stanna militärt i landet på obestämd tid. Den amerikanska administrationen har uttalat att man vill verka mot fortsatt iranskt inflytande, och man vill konkurrera med Ryssland i regionen. Turkiet agerar (utan inbjudan) både i norra Irak och i norra Syrien för sina intressen.

Deltagandet i koalitionen sker inte på några humanitära grunder, som regeringen vill få det till. Det handlar, liksom i fråga om Afghanistan, om att kvalificera sig som militär partner till Väst.

Det ligger inte i det alliansfria Sveriges intresse att vara militär part i konflikten i Mellanöstern och delta i en koalition som bryter mot folkrätten och FN-stadgans våldsförbud.

Detta borde riksdagens ledamöter betänka, när de går till beslut om insatsen någon gång i december.