Fortsatt fördjupning av försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland, regeringskansliet.se

Fortsatt fördjupning av det bilaterala försvarssamarbetet och säkerhetsläget i Östersjöregionen stod på agendan när försvarsminister Peter Hultqvist stod värd för ett första officiellt möte med Finlands nye försvarsminister Antti Kaikkonen. […]

Det bilaterala försvarssamarbetet har fördjupats systematiskt under flera år och ska utvecklas ytterligare. Ett mycket långtgående och omfattande övningssamarbete och gemensam operationsplanering är några exempel. En viktig målsättning med försvarssamarbetet är att Sverige och Finland gemensamt ska kunna agera för att möta situationer i olika scenarier och konfliktnivåer, även i kris och krig. Försvarsdepartementet arbetar också med att fram ett lagförslag om snabbare beslutsförfarande med syfte att ge och ta emot operativt militärt stöd inom ramen för det finsk-svenska försvarssamarbetet.

Den finska försvarsministern betonade att det är viktigt att samarbetet fördjupas inom alla de delområden som nämns i det samförståndsavtal om försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige som undertecknades i juli förra året. Syftet med samförståndsavtalet är att skapa kontinuitet, förutsägbarhet och långsiktighet i försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland. Läs pressmeddelande