Fast luftvärn på Gotland, forsvarsmakten.se

Den 1 juli fick stridsgruppen på Gotland förstärkt luftvärnsskydd i form av luftvärnssystem 23. Systemet tillför därmed också en ökad regional luftförsvarsförmåga. Beslutet togs av ÖB personligen och är en viktig del i Försvarsmaktens fortsatta tillväxt. […]

Luftvärnssystem 23 är ett markbaserat luftvärnssystem med medellång räckvidd. Sedan tidigare har stridsgruppen på P 18 tilldelats två plutoner med fyra luftvärnskanonvagnar 90 vardera. Det nya systemet ökar räckvidden betydligt i jämförelse med det som förbandet har i dag.

Dagens system är svenskt och konstruerat av Saab och består av en spaningsradar, PS 90, samt en eller flera eldenheter. Den effektiva räckvidden på roboten uppgår till cirka 15-20 kilometer. Systemet kan ha två robotar i luften samtidigt och varje robot kan nå en hastighet på över 3 mach. Läs pressmeddelande