Göteborg behöver ett amfibieregemente, expressen.se

Maria Nilsson (L), riksdagsledamot från Göteborg, Kristina Bergman Alme (L) Kommunfullmäktigeledamot i Göteborg

[…] Göteborg är Sveriges port mot väster. Göteborgs hamn är Nordens största. Det skapar många fördelar för vår stad samtidigt som det gör oss sårbara för angripare. I ett förmodat angrepp mot Sverige skulle just hamnen på Västkusten med dess strategiska betydelse vara en av de första träffpunkterna. Därför måste försvaret av Göteborg ta sin utgångspunkt i ett hamnförsvar.[…]

Liberalerna är positiva till återinförandet av värnplikten men vi vill bredda värnplikten och införa civil värnplikt. Det skulle erbjuda valmöjligheter i värnplikten, det vill säga all värnplikt behöver inte genomföras med vapen. Det skulle även tillföra mer personal till det civila försvaret i och av till exempel Göteborg.

Det är inte alarmistiskt att vara ärliga inför de nya hot som Europa och Sverige står inför. Alarmistiskt är det att överdriva samma hot. Det gör inte Liberalerna. Det är dags att vi tar försvaret av Sverige och Göteborg på allvar. Läs artikel