Försvarsministern: Grundtanken är militärgeografiska och beredskapsmässiga, dn.se

Falun och Sollefteå återfår sina regementen senast 2022, föreslår regeringen i en överenskommelse med C och L. […]

– När det gäller Falun finns en dimension som handlar om transportleder till både Oslo och Stockholm, säger försvarsministern. […]

Utbildningen av fältjägare förläggs till Östersund för att den militära organisation som finns på orten, inte minst genom flygvapnet på Frösön, ska stärkas. Det är viktigt av strategiska skäl med tanke på den förbindelse Östersund har med norska Trondheim. Läs artikel