Utrikesminister Margot Wallström om exitstrategin för den svenska styrkan i Irak, riksdagen.se

Jan R Andersson (M) har frågat mig vilken exitstrategi Sverige har för att snabbt föra hem det svenska styrkebidraget i Irak vid ett ytterligare försämrat säkerhetsläge i landet…

Som jag även har svarat Fredrik Malm den 23 oktober på hans fråga 2017/18:106 om Sveriges agerande i Kirkukprovinsen, så har regeringens position inför och efter den kurdiska omröstningen om självständighet den 25 september varit tydlig. Frågan om den kurdiska regionens status kan enbart lösas genom dialog mellan den kurdiska regionens regering och Iraks federala regering i Bagdad. Sverige stöder FN:s ansträngningar att få till stånd en sådan dialog, särskilt genom generalsekreterarens särskilda sändebud Jan Kubiš…

Det är Försvarsmakten som gör bedömningen om det föreligger sådan risk för personalen. Extra resurser i form av en förstärknings- eller evakueringsstyrka kan tillföras med mycket kort varsel och finns med i Försvarsmaktens planering för de väpnade insatserna. Regeringen följer noga den fortsatta utvecklingen i Irak. Läs protokollet