Nytt lätt torpedsystem, forsvarsmakten.se

Torped 47 är Sveriges nya lätta torpedsystem för försvar mot främmande ubåtar. FMV har gett Saab uppdraget att utveckla, producera och integrera systemet. I samarbetet ingår även FOI och kunden Försvarsmakten.

Det finns stora utmaningar när det gäller att hitta och oskadliggöra främmande ubåtar i innanhavet Östersjön. De faktorer som bidrar till svårigheterna är Östersjöns grunda vatten med en topografi och en botten som försvårar för sonarsystemen. Det bräckta vattnet, skärgårdarnas komplexitet och den intensiva sjötrafiken är ytterligare försvårande faktorer.

Det här ställer stora krav på torpedens förmåga att kunna:

  • lokalisera och identifiera ubåtar
  • navigera under vatten
  • kommunicera med skjutande plattform  Läs pressmeddelande