Utrikesminister Margot Wallström: Sveriges agerande i Kirkukprovinsen, riksdagen.se

Fredrik Malm har frågat mig vad jag och regeringen gör för att strider i Iraks Kirkukprovins omedelbart ska upphöra och samtal inledas mellan parterna, samt hur Sverige agerar i FN och EU…

Vi följer utvecklingen av denna situation mycket noga.

Sveriges regering har, både före och efter den kurdiska folkomröstningen, gjort gällande att frågan om den kurdiska regionens status enbart kan lösas genom dialog mellan den kurdiska regionens regering och Iraks federala regering i Bagdad, inom ramen för den irakiska konstitutionen. Sverige stöder FN:s ansträngningar att få till stånd en sådan dialog, särskilt genom generalsekreterarens särskilda sändebud Jan Kubiš.

Vi har uppmanat alla parter, både inom och utanför Irak, att iaktta återhållsamhet och att inte hemfalla till våld. Dessa budskap har vi konsekvent framfört i samtal med irakiska och kurdiska motparter samt i FN:s säkerhetsråd och i EU. Läs  protokollet