Försvarsminister Peter Hultqvist i TV4:”Vi ser ett trendbrott”

Fråga: Hur reagerade du på beslutet att ryssarna  skulle placera missiler  i Kaliningrad?

Peter Hultqvist: I och för sig kände vi ju till att det här  var planerat men dom själva använde argumentet att det här var en signal mot  Natos utplacering av trupper. Det här  var en del i signalspelet.

Sedan tycker jag att det är anmärkningsvärt när  man markerar med  kärnvapen. Det ger en extra  dimension och är ett sätt att visa  någon form av maktdemonstration.

Fråga: Du säger att det här är en demonstration mot Nato. Hur reagerar du då Nato positionerar sig? Då hör man inte  samma tongångar?

Peter Hultqvist: Nu är det ju så att de utplaceringar av trupper i baltiska länderna har kommit till efter önskningar från de baltiska länderna som uttryckt det väldigt tydligt  och uthålligt. Man har velat ha det här stödet.

Fråga: Men det betyder väl inte att vi vill ha det så?

Peter Hultqvist: Vi måste respektera  de här  ländernas önskan och deras politik i det här  sammanhanget. Vi  skall ha  klart för oss att vi lever i en tid då vi har en auktoritär regim i Moskva som är  oberäknelig på många  sätt och som har gjort avsteg från internationell lag och folkrätt. Vi pratar från regeringens sida aldrig  om direkta  hot eller hotbilder mot Sverige. Vi pratar om  saker som de facto  sker som man nu gjorde med övningsverksamheter, olika  typer av ibland provokativa aktiviteter. Vi måste då förhålla oss  till det här  och det gör  vi genom det  försvarsbeslut som vi fattat och  som är ett trendbrott om jag  jämför med de åtta år som de borgerliga satt vid  makten. Det  är  ett  trendbrott då vi  ökar den militära styrkan samtidigt som vi fördjupar våra  samarbeten med partners av olika slag.

Fråga: Några hundra  soldater på Gotland. Räcker det?

Peter Hultqvist: Någonstans  måste man börja. Det är stridsgruppen på ön och sedan luftvärn, kontinuerlig övningsverksamhet mm. Se intervjun

(Utskrift från del av TV4- sändning av utgivarna.)