Wallström försvarar valet av ny FN-generalsekreterare – trots homofobrykten, Sveriges Radio

…Han ska också ha gjort uttalanden om att homosexualitet är att betrakta som en störning.

Sveriges utrikesminister Margot Wallström tror inte att hans politiska historia är en belastning i dag.

– Jag utgår ifrån att han kommer att konfronteras med det här, frågor som just står på FN:s dagordning och finns i FN-stadgan. Och som sagt, jag kan inte annat än utgå ifrån att han ska respektera det.

– Jag tycker dessutom att hans ”mission statement”, alltså hans avsikter med det här uppdraget, var väldigt finns formulerat, för han sa att han ska stå på de sårbaras sida. Gör man det måste det också innebära att man står upp för rättigheterna hos de som drabbas av våld, diskriminering och hot, som till exempel hbtq-personer, säger Margot Wallström. Läs artikel