Förstärk försvaret omgående, Mats Olofsson, ledare i Västerbottens-Kuriren

…Det tar tid innan ett Natomedlemskap skulle vara en realitet. Även om partierna vore ense om detta – vilket de nu inte är. På samma sätt är det med en ny försvarsberedning. Det tar tid innan en sådan omsatts i en förbättrad svensk försvarsförmåga.

Självfallet skulle signalerna om förestående förändringar ha betydelse. Men i det kortare perspektivet handlar det trots allt om att tillföra försvarsmakten ökade resurser – och att dessa används på ett smart sätt, ett sätt som relativt snabbt kan omsättas i bättre försvarskapacitet. Rimligen är försvarets företrädare bättre än politikerna på att klura ut den bästa användningen.

Det skulle innebära förändringar i den budget regeringen nyss lagt för riksdagens bord. Formellt/praktiskt borde det inte vara något problem. Det klarar försvarsutskottet – om det finns en tillräcklig politisk acceptans och förståelse för behovet av detta. Läs ledaren