Nästan 35 000 unga till uppbåden, maavoimat.fi

Uppbåden enligt värnpliktslagen inleds tisdagen den 15 augusti. Årets uppbåd omfattar huvudsakligen personer födda 1999 – totalt ca 35 000 personer.

Uppbådspliktiga är alla manliga finska medborgare som fyller 18 år i år. Uppbådspliktiga är även de 19–29-åringar som inte tidigare har iakttagit sin uppbådsplikt eller som vid tidigare års uppbåd har beordrats att infinna sig för ny besiktning.

Uppbåden genomförs av arméns 12 regionalbyråer i enlighet med deras uppbådskungörelser. Regionalbyråernas uppbådskungörelser finns till påseende på försvarsmaktens webbplats på adressen varusmies.fi/sv/uppbaden. Vid uppbådet fastställs den uppbådspliktiges tjänstduglighet och beslut fattas om tjänstgöringen De uppbådspliktiga har möjlighet att inleda sin tjänstgöring i januari- eller julikontingenten under något av de tre närmast efter uppbådet följande åren, dvs. 2018, 2019 eller 2020. Läs  informationen