”Ryssland skulle inte bli avskräckt av ett svenskt NATO-medlemskap”, Sven Hirdman, svt.se/opinion

”Bringéus hävdar att Västs förmåga att avskräcka Ryssland från en konflikt i Östersjön sannolikt ökar om Sverige går med i NATO. Detta torde vara en felbedömning”, skriver Sven Hirdman…

Bringéus hävdar att Västs förmåga att avskräcka Ryssland från en konflikt i Östersjön sannolikt ökar om Sverige går med i NATO: ”Den gemensamma konfliktavhållande förmågan skulle, av allt att döma, därigenom öka.”

Det sägs också att en sådan operativ planering visar för potentiella angripare att förberedelser vidtagits för att möta ett hot och fungerar därmed avskräckande.

Detta torde vara en felbedömning.

Ryssland skulle inte bli avskräckt av ett svenskt NATO-medlemskap, snarare provocerat. Sverige tillför inte mycket till USA:s och NATO:s redan stora avskräckningsförmåga…

Annorlunda förhåller det sig med en NATO-utvidgning till det stora svensk-finska territoriet, två stater som dessutom har en icke oväsentlig militär kapacitet.

Det skulle från rysk synpunkt medföra mycket allvarligare säkerhetspolitiska följder, så mycket mer som NATO under senare år på allvar har etablerat sig militärt i Nordeuropa och de politiska motsättningarna mellan USA och Ryssland synes komma att bestå länge än…

Ju större trovärdighet och förutsebarhet vi kan uppnå för vår politik att undvika att bli indragna i konflikter och bidra till att minska riskerna för att de uppstår i vårt närområde, desto tryggare är vår säkerhetspolitik för oss själv och för andra.

Ett medlemskap i NATO leder inte till detta resultat. Läs artikel