Försvarsforum åter igång, kkrva.se

Försvarsforum är ett samarbetsprojekt mellan Allmänna försvarsföreningen, Försvarsutbildarna och Kungl Krigsvetenskapsakademien…

Orsakerna till och hur ett ryskt militärt angrepp mot Sverige skulle kunna genomföras har presenterats av förre rektorn vid Försvarshögskolan, generalmajor Karlis Neretnieks. Här är det frågan om en överraskande och tidsmässigt kortvarig aktion med stöd av hybrida angreppsmetoder. Ryssland är resursmässigt betydligt svagare än Sovjetunionen varför landet högst sannolikt inte vill ge sig in i ett utdraget krig med Nato. Samtidigt har Nato små initiala resurser som kan förstärka de baltiska staterna i samband med ett ökat ryskt hot. Med ryska ögon är därför succékriterierna  överraskning, vilseledning och ett snabbt avslut av de militära operationerna. Våra nationella militära resurser är små samtidigt som vi borde ha förmågan att klara oss av egen kraft intill eventuell hjälp anländer…

Bo Richard Lundgren, tidigare avdelningschef vid Försvarshögskolan, talade över ämnet ”kan vi skydda vår befolkning”. Han redovisade hur det var under beredskapsåren 1939-45 liksom under det kalla kriget 1945-1989 då Sverige  för många länder, inte minst våra nordiska grannar, var förebild för hur en liten nation skyddar sina medborgare. Läs artikel