Det amerikanska luftfartyget av typen Global Hawk är ett så kallad strategisk obemannat luftfartyg eller en UAV. Det är nära 14 meter långt, har en tomvikt på över 5 ton (en maxvikt på 14 ton) – och ett spann mellan vingarna på nära 40 meter…

När en Global Hawk flög in mot Sverige söder om Karlskrona den 23 februari i år, var det sannolikt första gången som en drönare av denna magnitud kränkte svenskt territorium, enligt Försvarsmaktens informatör Mikael Abrahamsson…

IKFN är en förordning som reglerar hur Försvarsmakten ska uppträda och hävda landets suveränitet i fredstid.

Gripenplan i beredskap kan exempelvis skickas upp i luften för att lägga sig jämsides och visuellt signalera till piloterna att de måste vända om och lämna svenskt luftrum…

Enligt Mikael Abrahamsson håller den nu på att ses över, eftersom förordningen inte i dag omfattar drönare. Men hur varnar trafikledarna snabbt en stor drönare, som sannolikt styrs av en pilot i USA någonstans, att den flyger på fel kurs? Läs artikel