Försvarsberedningen: Territoriella förband ska skydda transportvägar till Norge och Nato – och Gotland, cornucopia.cornubot.se

[…] Fyra territoriella skyttebataljoner ska alltså sättas upp enligt försvarsberedningen. Dessa ska inte som förr bemannas av personer som tas ur de kvalificerade förbanden, utan ska grundutbildas med värnpliktiga från början, för att ge underlag till rekrytering av personal. Istället ska direktutbildning för hemvärnet avskaffas, och de som i efterhand vill söka sig till hemvärnet utan att ha gjort värnplikten utestängs därmed. […]

Specifikt behövs de territoriella skyttebatalonerna för att försvara och skydda transportvägarna från Norge. Dels från Osloområdet, och dels från Trondheim, där den amerikanska marinkåren har motsvarande en tung mekaniserad brigad förplacerad i förråd.

”Försvarsberedningen konstaterar att det finns ett tydligt behov av sådana förband för skyddet av de västliga förbindelserna via västra Svealand till Osloområdet samt via Jämtlands län till Trondheim. Det finns också behov av förband för skyddet av viktiga totalförsvarsanläggningar. Försvarsberedningen föreslår därför att krigsorganisationen tillförs totalt fyra regionalt utbildade territoriella skyttebataljoner för dessa uppgifter utöver den skyttebataljon som föreslås på Gotland.”

Förbindelserna med Natolandet Norge anses alltså så viktiga för svenskt försvar att vi är beredda att avdela minst två separata bataljoner enbart för detta, utöver hemvärnet.

En territorial skyttebataljon ska alltså också sättas upp på Gotland, som därmed får tre bataljoner – en mekaniserad förstärkt bataljon, en territoriell bataljon, och en hemvärnsbataljon.

På Gotland föreslås sammantaget att det utvecklas en allsidigt sammansatt mekaniserad enhet med luftvärn och indirekt eld. Utöver det behöver försvaret av Gotland förstärkas med territoriella förband”. Läs artikel