Försvarsanslag täcker underskott för materiel, svd.se

Försvarsuppgörelsens 500 miljoner kronor extra används enligt vårbudgeten bland annat till luftvärn på Gotland och fler militära övningar. Men pengarna ”får även användas för att täcka underskottet” på ett anslag för underhåll och reparationer som är under avveckling…

När Försvarsmakten nu får 500 miljoner kronor extra under 2017, efter den justerade försvarsöverenskommelsen i mars, används en del av pengarna för att täcka underskott, både pengar avsedda för förband och övningar, 325 nya miljoner, och materiel, ytterligare 80 miljoner.

Hur mycket som måste avsättas för att täcka underskotten framgår inte i vårbudgeten. Resterande ökningar ska bland annat användas för ökad övningsverksamhet och till luftvärn på Gotland, vilket i dag helt saknas.

– Det är ett system som heter luftvärnskanonvagn, förklarade försvarsminister Peter Hultqvist när uppgörelsen presenterades.Läs artikel