Totalförsvaret får tillskott på 500 miljoner, regeringen.se

Det försämrade säkerhetspolitiska läget gör att regeringen i vårändringsbudgeten för 2017 ser behov av att förstärka totalförsvaret. Händelser i omvärlden har även visat på det demokratiska samhällets sårbarhet för angrepp genom bland annat försök till påverkan från externa aktörer, i form av it-attacker och spridning av desinformation.
Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten ett tillskott om 405 miljoner kronor till Försvarsmakten. Tillskottet ska användas för att:

  • öka beredskap och tillgänglighet i krigsförbanden,
  • förstärka Stridsgrupp Gotland med luftvärnsförmåga,
  • genomföra övningar och att utöka numerären i redan planerade övningar,
  • höja it-säkerheten,
  • anskaffa reservdelar och fordon till förbanden. Läs pressmeddelandet