Amerikansk arméchef besökte Gotland, svt.se

Gotland har ett oerhört viktigt strategiskt läge. Det menar den amerikanske arméchefen och generalen David G Perkins som idag besökte ön för att få information om återuppbyggnaden av försvaret. Samtidigt framhåller Sverige vikten av att ha goda relationer med USA i försvarssammanhang…

I höst kommer USA att delta i den stora svenska försvarsövningen Aurora. David G Perkins är därför högst medveten om Gotlands strategiska läge, och följer försvarets utbyggnad på ön med intresse.

– Nu när jag faktiskt är här och kan se ön med mina egna ögon så tycker jag att det är viktigt att Sverige kan optimera användningen av Gotlands läge. Det är svårt att se något bättre sätt att påverka säkerheten i hela den här regionen, säger han om Sveriges satsning på försvaret. Läs artikel