Försvaret ser drönare som ett potentiellt hot, svenska.yle.fi

Försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf) vill förnya lagstiftningen för att möta det potentiella hotet från obemannade luftfarkoster, det vill säga drönare.

Avsikten är att förbättra säkerheten för militära mål och för personer och funktioner som är centrala för Finlands försvar. Drönare kan enligt ministeriet utsätta landets försvar för risker, hot och direkt fara.

Försvarsministeriet efterlyser klart definierade befogenheter för myndigheterna. De nuvarande lagarna är enligt ministeriet alltför vaga och fungerar dåligt.

I dagens läge är det enligt ministeriet oklart om man kan förbjuda eller skjuta ner en drönare som flyger över ett militärt område. Bara vid Finlands yttre gränser skulle myndigheterna kunna skjuta ner en drönare – då med stöd av territorialövervakningslagen.

Frågan om drönare som säkerhetshot aktualiserades den här veckan i Sverige när den stora marinövningen Swenex stördes av drönare. Flera övningsmoment avbröts på grund av störningen. Läs artikel