Forsøkte å skyte ned drone, aldrimer.no

Estiske spesialstyrker forsøkte å skyte ned det som trolig var en russisk overvåkingsdrone under NATO-øvelsen Hedgehog i mai i år…

Velinformerte kilder forteller at den estiske forsvarssjefen ga klarsignal til å åpne ild mot dronen, som militært personell identifiserte som en drone av militær type.

Estiske spesialstyrker åpnet deretter ild, og har i ettertid hevdet at de traff dronen med ett eller flere skudd. Men dronen forsvant, og ble aldri funnet.

Det estiske forsvaret og NATO har lagt til grunn at det er overveiende sannsynlig at dronen var russisk. Men siden dronen forsvant, lar dette seg ikke endelig bekrefte.Läs artikel