Försvaret fortsätter använda dyr helikopter, sr.se

Försvarsmakten ska fortsätta att använda helikopter 14 trots att den kostar 240 000 kronor i timmen att flyga, och trots att man tidigare diskuterat att sluta använda den.

– Vi är inte i en situation där vi ska avveckla en förmåga, där vi ska lägga ner ett materielsystem. Här handlar det om att ha förmågebredd och skapa en mer stadig planering för de system som vi nu har och däri ska man hitta svaret också för helikopter 14, säger ÖB Micael Bydén.

I vintras berättade Ekot att Försvarsmakten övervägde att inte längre använda de nio helikopter 14 som är inriktade på insatser på land, som exempelvis transporter.

Orsaken var att helikoptern på grund av avancerad teknik, omfattande krav på underhåll och dyra reservdelar kostade så mycket som 240 000 kronor i timmen att använda – långt mer än exempelvis helikopter 16 som köpts in senare. Läs artikel