Tyrkia: Kan gjøre F-35 til lett offer, aldrimer.no

Presset øker for å stanse salget av F-35 kampfly til Tyrkia. Årsaken er bekymring for at forsvarshemmeligheter og  sensitiv teknologi fra F-35 havner hos russerne. Da kan F-35 bli et sårbart og lett offer.[…]

Tyrkia, som også er NATO-medlem, planlegger å kjøpe 116 F-35 kampfly. Landets svært omstridte avgjørelse om å i tillegg kjøpe russisk S-400 Triumf luftvern har skapt dyp bekymring hos en rekke NATO-land.

Det fryktes at teknologien bak de nye og svært avanserte F-35 kampflyene kan falle i hendene på Russland og Vladimir Putin hvis Tyrkia får tillatelse til å gjennomføre kjøpet av slike kampfly – og i tillegg benytter dem sammen med et russisk luftvernsystem som S-400.Läs artikel