Fler går officersutbildningen, sr.se

Allt fler antas till Försvarshögskolans officersutbildning. Till starten i höst har 174 personer tackat ja och det är en kraftig ökning jämfört med för ett par år sedan.

– Det är oerhört glädjande att vi faktiskt lyckats öka numerären. Jag ska säga att kvaliteten på dem som söker är bättre än någonsin, säger Ewa Skoog Haslum, ansvarig för utbildning vid Försvarshögskolan.

Hur viktigt är det här för försvaret som helhet och framtiden?

– Det är otroligt viktigt. Dels behöver vi öka i numerär, sen har vi också väldigt stora pensionsavgångar – som vi kan se nu – framåt 20-talet.

Den krympande officerskåren och att alldeles för få kommit in på officersutbildningen har under fler år närmast setts som en krisfråga för försvaret.Läs artikel