Försvaret angår alla, puolustusvoimat.fi

Temat för Försvarsmaktens jubileumsår Finland 100 är Försvaret angår alla. De nationella paraderna år 2017 ordnas den 4 juni i Helsingfors och självständighetsdagens parad den 6 december i Kuopio.

Efter paraden på försvarets fanfest den 4 juni börjar även försvarsmaktens Finland 100 sommarturné 2017. Turnén börjar i Helsingfors och turnerar sammanlagt 16 städer under juni och augusti med Rovaniemi längst i norr, Joensuu i öster och Vasa i väster. Turnén avslutas i Åbo den 26 augusti.

Under evenemangen får publiken bekanta sig med bland annat den nutida beväringstjänsten, den frivilliga militärtjänsten för kvinnor samt materielutställningar och aktionsuppvisningar som ordnas av de lokala truppförbanden. Under sommarturnén avslutas kvällarna med utomhuskonserter för hela familjen med de stora militärmusikkårerna. Läs artikel