Utökat militärt samarbete med USA:s armé, övningen Aurora 17, svt.se

Nu är USA:s armé formellt inbjuden att öva med stridsvagnar och luftvärnsrobotsystem i den största militärövningen i Sverige på mer än 20 år. Det är ett mycket stort steg i det militära samarbetet mellan Sverige och USA. Även franska arméns luftvärn är inbjuden att öva med sitt luftvärn. Sverige väntas köpa ett nytt luftvärnsrobotsystem senast 2020.

Det mest spektakulära inslaget i övningen blir sannolikt USA:s Abrams-stridsvagnar. Aldrig tidigare har amerikanska stridsvagnar rullat in över gränsen till Sverige. Abrams är ryggraden i USA:s armé.

Dessutom har ett amerikanskt luftvärnsförband bjudits in. Det handlar om ett Patriotförband med robotbil och eldledningsenhet. Försvarsmakten betonar att inga skarpa robotar kommer att ingå. Det handlar om att Sverige ska lära sig att hantera USA:s luftvärnssystem. Inget av de inbjudna förbanden har tackat ja ännu…

19.000 svenska soldater kommer öva med 1.000 till 1.500 militärer från USA, Frankrike, Tyskland och Finland i höst. USA kommer också att delta med drönare för spaning (UAV), Apache attackhelikoptrar, marinflyg och örlogsfartyg…

Scenariot för storövningen är en eskalerande väpnad konflikt i Sveriges närområde där landet utsätts för ett strategiskt anfall och Försvarsmakten ska försvara svenskt territorium i syfte att bevara politisk handlingsfrihet och nationens suveränitet. Men ett angrepp är inte sannolikt i dagsläget, säger Försvarsmakten. Läs artikel