Sverige och Tyskland i militärt samarbete, svt.se

Kommentar:

Sverige och Tyskland inleder nu ett militärt samarbete med gemensamma övningar i Bodens garnison.

Försvarsminister Peter Hultqvist träffade den 8 november 2016 sin tyska kollega Ursula von der Leyen i Berlin och kom överens om samarbetet. I samband med mötet sa försvarsminister Hultqvist – Det är en viktig del i regeringens politik att fördjupa samarbetet med länder i Sveriges närområde. Tyskland är givetvis en betydande partner både genom sin centrala roll i det europeiska samarbetet och sin Östersjökust.

I artikeln nedan talar svenska arméchefen Karl Engelbrektson också om att Sverige och Tyskland är “vänner”. Stater har inga vänner bara intressen. Det borde också arméchefen i det alliansfria Sverige förstå.  Den tyske améchefen Jörg Volmesäger att Sverige och Tyskland är “vapenbröder” utifrån att båda länderna deltagit i Natos krig i Afghanistan . Sveriges améchef  tycker det ”är en naturlig utveckling”  vilket visar  på en oroande syn på det svenska deltagandet i den katastrofala militära interventionern

 

Ett antal tyska soldater gästar just nu Bodens garnision för gemensamma övningar med sina svenska motsvarigheter.

Bland annat ska de tyska soldaterna öva sig på dykning under is och att föra krig i arktiska förhållanden.

– Den stora utmaningen är att jobba tillsammans med ett kollektivt försvar. Vi kan lära av varandra och det är förklaringen till att jag är här i dag. Vi är väldigt glada över att Sverige låter oss träna tillsammans med svenska soldater i Boden, säger Jörg Vollmer, arméchef i Tyskland som just nu besöker Bodens garnison.

Så Sverige och Tyskland är vapenbröder i dag?

– Ja, det har vi varit länge och nu fördjupar vi det samarbetet, säger han. Läs artikel